Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 6074 - Ruiny lodowni