Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 6073 - Ruina budynku gospodarczego