Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 51960