Białoruska część Kanału Augustowskiego, Kanał Augustowski | Foto 4680 - Tablica: 'Budował kapitan kwtermistrz ARNOLD roku 1829'
Kanał Augustowski |   Białoruska część Kanału Augustowskiego. Tablica: 'Budował kapitan kwtermistrz ARNOLD roku 1829'

Foto © Максім Шабека

Tablica: 'Budował kapitan kwtermistrz ARNOLD roku 1829'

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz