Białoruska część Kanału Augustowskiego, Kanał Augustowski | Foto 4671 - Śluza w Niemnowie, druga komora