Białoruska część Kanału Augustowskiego, Kanał Augustowski | Foto 4650 - Kanał Augustowski u ujścia do Niemna