Kościół Farny, Nowogródek | Foto 4036 - Kamień upamiętniający siostry nazaretanki
Nowogródek |  Kościół Farny. Kamień upamiętniający siostry nazaretanki

Foto © К. Шастоўскі

Kamień upamiętniający siostry nazaretanki

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz