Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 3564 - Ruina