Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 3563 - Ruina