Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 3561 - Kaplica grobowa Kaszyców