Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 3557 - Park w listopadzie