Kościół Farny, Nowogródek | Foto 2863 - Widok na kościół z dawnej ulicy Kowalskiej (obecnie 1-Maja)
Nowogródek |  Kościół Farny. Widok na kościół z dawnej ulicy Kowalskiej (obecnie 1-Maja)

Foto © К. Шастоўскі

Widok na kościół z dawnej ulicy Kowalskiej (obecnie 1-Maja)

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz