Kościół i klasztor pijarów, Witebsk | Foto 19508 - Kościół pijarów. Z akwareli Ł. Jarmołowej