Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1743 - Park