Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1736 - Budynek gospodarczy