Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1735 - Budynek gospodarczy