Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1733 - Ruiny lodowni