Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1732 - Ruiny lodowni