Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1731 - Mostek