Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1729 - Ruina