Zespół dworsko-parkowy , Pierwomajski (Obryń) | Foto 1728 - Kamień węgielny