Kościół Farny, Nowogródek | Foto 1679 - W gotyckich kaplicach o formie graniastosłupów mieszczą się ołtarze boczne
Nowogródek |  Kościół Farny. W gotyckich kaplicach o formie graniastosłupów mieszczą się ołtarze boczne

Foto © К. Шастоўскі

W gotyckich kaplicach o formie graniastosłupów mieszczą się ołtarze boczne

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz