Kościół Farny, Nowogródek | Foto 1675 - Tablica upamiętniająca ślub króla Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Holszańską w roku 1422
Nowogródek |  Kościół Farny. Tablica upamiętniająca ślub króla Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Holszańską w roku 1422

Foto © К. Шастоўскі

Tablica upamiętniająca ślub króla Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Holszańską w roku 1422

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz