Grób Emilii Broel-Plater, Kopciowo | Foto 13910 - Pomnik Emilii Plater w Kopciowo, 1999 (fot. z Wikipedia)
Kopciowo |   Grób Emilii Broel-Plater. Pomnik Emilii Plater w Kopciowo, 1999 (fot. z Wikipedia)

Foto ©

Pomnik Emilii Plater w Kopciowo, 1999 (fot. z Wikipedia)

Zamknij X

Radzima.org główna
Plagiat lub spam? Powiedz