> Bryansk region > Pogar county > Pogar market town > Orthodox church of St. Anne
Pogar. Orthodox church of St. Anne
Pogar. Orthodox church of St. Anne

Pogar - Orthodox church of St. Anne - photos

Photo galleries

Photos added by

 - Orthodox church of St. Anne. Exterior

ExteriorPhoto © iyri

 - Orthodox church of St. Anne. Orthodox church of St. Anne in Pogar

Orthodox church of St. Anne in PogarPhoto © iyri

 - Orthodox church of St. Anne.

Photo ©

 - Orthodox church of St. Anne.

Photo ©

 - Orthodox church of St. Anne.

Photo ©

 - Orthodox church of St. Anne.

Photo ©

 - Orthodox church of St. Anne. View from the road

View from the roadPhoto © iyri