> Bryansk region > Pogar county > Pogar market town > Orthodox church of the Holy Trinity
Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity
Pogar. Orthodox church of the Holy Trinity

Pogar - Orthodox church of the Holy Trinity - photos

Photo galleries

Photos added by

 - Orthodox church of the Holy Trinity. Front view

Front viewPhoto © iyri

 - Orthodox church of the Holy Trinity. Orthodox church of the Holy Trinity in Pogar

Orthodox church of the Holy Trinity in PogarPhoto © iyri

 - Orthodox church of the Holy Trinity.

Photo ©

 - Orthodox church of the Holy Trinity.

Photo ©

 - Orthodox church of the Holy Trinity. Exterior

ExteriorPhoto © iyri