Catholic church of St. George, Pałanečka | Photo 20078 - Dobrej Żonie Czułej Matce Celestynie z Sulistrowskich Księznej Radziwiłłowej w Bogu Zeszłej Roku 1836 M-ca Marca 7.d.
Pałanečka |  Catholic church of St. George. Dobrej Żonie Czułej Matce Celestynie z Sulistrowskich Księznej Radziwiłłowej w Bogu Zeszłej Roku 1836 M-ca Marca 7.d.

Photo © Dominik Abłamowicz

Dobrej Żonie Czułej Matce Celestynie z Sulistrowskich Księznej Radziwiłłowej w Bogu Zeszłej Roku 1836 M-ca Marca 7.d.

Close X

Radzima.org homepage
Plagiarism or spam? Tell us