> Bryansk region > Klimcy county > Vyyunki village > Manor of Sapažkoŭ
Vyyunki. Manor of Sapažkoŭ
Vyyunki. Manor of Sapažkoŭ

Manor of Sapažkoŭ | Vyyunki

Year of construction (reconstruction): 1910-12