> Bryansk region > Klimcy county > Velikaya Topaly village > Orthodox church of the Transfiguration
Velikaya Topaly. Orthodox church of the Transfiguration
Velikaya Topaly. Orthodox church of the Transfiguration

Orthodox church of the Transfiguration | Velikaya Topaly

Year of construction (reconstruction): XVIII-XIX