> Bryansk region > Klimcy county > Lopatni village > Orthodox church of St. Nicholas
Lopatni. Orthodox church of St. Nicholas
Lopatni. Orthodox church of St. Nicholas

Orthodox church of St. Nicholas | Lopatni

Year of construction (reconstruction): 1861