> Bryansk region > Klimcy county > Klintsy town > Orthodox church of St. Nicholas
Klintsy. Orthodox church of St. Nicholas
Klintsy. Orthodox church of St. Nicholas

Orthodox church of St. Nicholas | Klintsy

Year of construction (reconstruction): > 1900