> Bryansk region > Klimcy county > Gorchaki village > Orthodox church of the Holy Trinity
Gorchaki. Orthodox church of the Holy Trinity
Gorchaki. Orthodox church of the Holy Trinity

Orthodox church of the Holy Trinity | Gorchaki

Year of construction (reconstruction): 1847 (> 1900)