> Bryansk region > Staradub county > Yatskovichi village > Orthodox church of St. Nicholas
Yatskovichi. Orthodox church of St. Nicholas
Yatskovichi. Orthodox church of St. Nicholas

Orthodox church of St. Nicholas | Yatskovichi

Year of construction (reconstruction): XVIII?