> Minsk region > Vialejka county > Daŭhinava market town > cemetery Jewish
Daŭhinava. cemetery Jewish
Daŭhinava. cemetery Jewish

Daŭhinava | cemetery Jewish - photos

Photo galleries

Daŭhinava. cemetery Jewish

Fragment of the cemetery (04.2007) Photo © . |

Daŭhinava. cemetery Jewish

Jewish cemetery in Daŭhinaŭ (04.2007) Photo © . |

Daŭhinava. cemetery Jewish

Fragment of the Jewish cemetery in Daŭhinaŭ (04.2007) Photo © . | Date taken: 07.04.2007

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © Dmitry Rymant | Date taken: 2010

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © Dmitry Rymant | Date taken: 2012

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © Dmitry Rymant | Date taken: 2012

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © Dmitry Rymant | Date taken: 2010

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04

Daŭhinava. cemetery Jewish

Photo © | Date taken: 2014-05-04