> Minsk region > Łahojsk county > Łahaza village
Łahaza. Landscapes

Łahaza - travel guide - photos and attractions

Spelling variations:
Лагаза Логоза Łohoza Łahaza Logoza Lohoza Lahoza

Coordinates:
54° 13'51.61"N, 27° 45'28.91"E

What to see:

Łahaza. : Places of interest | selected photos

Łahaza.  Landscapes

Łahaza. Landscapes Photo © Вера

Comments