> > > >
.
.

| -

(): 1640 (1), XVIII (2), 1874-76 (2)
:
53 19'38.72"N, 26 0'25.21"E

Horodyszcze () parafia p.w. MB. Różańcowej
( ok. 1 mile od Zaosia i 4 mile od Nowogródka) [rej. Baranowicze]

W diecezji wileńskiej 1494-1660 r.

1494-1640 w wileńskiej diecezji (drewniany kościół)
W 1494 r. miała miejsce fundacja drewnianego kościoła, dokonana przez Niekrasza Wołodkowicz, ta pierwsza świątynia w Horodyszczu miała dedykacje p.w. Wniebowzięcia NMP.
Brak dokładnych informacji z tych pierwszych lat, ale w 1522 r. funkcjonuje tu parafia
W 1633 r. (29.07) parafia zapisana jest w dekanacie łonimskim, wizytację biskupią przeprowadził bp. Kasper Zaliwski.

1640-1660 w wileńskiej diecezji (murowana świątynia)
W 1640 r. ma miejsce fundacja murowanej świątyni przez Jana Kamieńskiego, który ponadto uposaża plebanie w 20 włók ziemi. W 1642 r. (23.06) odbyła się konsekracja kościoła przez posługę bp. S. Nieborskiego.
Niestety przychodzi czas wojny, i w 1657 r. ma miejsce splądrowanie wnętrza świątyni w czasie wojen moskiewskich.


W diecezji wileńskiej 1660-1795 r.

1660-1670 w wileńskiej diecezji
Ok. 1660 r. kościół w odbudowie. W dokumentach synodalnych z 1669 r. jest to parafia Horodiszcze w dekanacie Słonimskim.

x1673-1690x proboszcz ks. Michał ULACKI (UŁASEWICZ)
W 1674 r. wizytator opisywał: kościół murowany, spustoszony i odnowiony staraniem plebana, i wymienia go jako ks. Michał Ulacki.
Zbieżność nazwiska i imienia z poprzednim plebanem, w 1790 r. (zapisanym jako ks. Michał Ułasewicz ), każe się domyślać że jest to ta sama osoba sprawująca urząd od 1673 r.

1700-1715 w wileńskiej diecezji
Ok. 1708 zniszczenia ekonomiczne i ludnościowe w wyniku epidemii i panujących zaraz.

1716 proboszcz ks. Jan SZCZUKA (p)
Parafia w dekanacie Słonimskim

1720-1739 w wileńskiej diecezji
Parafia w diecezji wileńskiej

1739-1742 parafię prowadzą jezuici
W 1739 r. na podstawie zapisu funduszowego Antoniny Zamojskiej opiekę nad parafia rozpoczynają jezuici z domu misyjnego w Worończy.

1743-1744 proboszcz ks. Józef ŁOTOWSKI (dz.)
Wspomagał: 1740-1753 o. Marcin Kurzeniecki SJ (misj.)
W 1744 r. jest to parafia w dekanacie słonimskim, na jej terenie znajdowały się miejscowości: Horodyszcze, Antowil, Bohoniowka, Bubnowka, Buyniewicze, Burdukowszczyzna, Dorohow, Daszki, Gutowszczyzna, Haraynowszczyzna, Horbatowicze, Hreczychi, Howniewicze, Hubicze, Jasieniec, Kayszowki, Kisiele, Korosna, Kudowicze, Kuniewicze, Kuroczyce, Krzywesioło, Lnianiki, Łozowce, Maluszyce, Mondzin, Mostycze, Minaki, Mikulucze, Miratycze, Nacieyki, Poruczyn, Penczyn, Płużyny, Purniewicze, Przewłoka, Rayca, Rowiny, Starzynki, Strużenniki, Saplice, Szantyry, Skrobow, Trudnow, Trosieyki, Tracewicze, Walowka, Wierzbnowo, Wolca, Woroncze, Wolna, Zazierse, Połonka.

1750-1773 parafię prowadzą jezuici
Posługę przy parafii prowadzą jezuici (może z kolegium w Nieświezu ?), byli to ok.: 1753-1755 misjonarzem o. Michał Ruszkowski SJ , 1756-1760 misjonarzem o. Władysław Gołaszewski SJ , 1772-1773 misjonarzem o. Jan Miochowski SJ
W kolejnych latach XVIII w. r. ma miejsce przebudowa świątyni w stylu barokowym, natomiast misja jezuicka posiada osobny dom przy kościele.

1773-1775 w diecezji wileńskiej
Od 1773 r. kasata zakonu jezuitów w diecezji wileńskiej wymusza zmianę duszpasterzy. Nie wyklu-czone, że świadczą nadal pomoc duszpasterską zakonnicy, ok. w 1780 r. (23.IX-30.X) misje parafialne prowadzą dominikanie.

1779-1795x proboszcz ks. Hilary SOBOLEWSKI (ex SJ)
Wspomagał: 1788-1791 ks. Maciej Szymek ok. ,
W 1781 r. to parafia w dekanacie słonimskim, liczy 664 kat. Od 1794 r. nastąpiło włączenie obszaru parafii do prawosławnej Rosji.


W diecezji wileńskiej 1795-1848 r.

x1795-1827 proboszcz ks. Hilary SOBOLEWSKI (ex SJ) ,
Wspomagał: 1825-1826x ks. Gabryiel Świderski (w) ,

W 1798 r. na terenie parafii urodził się Adam Mickiewicz.

x1830-1832 proboszcz ks. Gabryiel ŚWIDERSKI (a)
Wspomagali: ok. 1800-1830 ks. Bonifacy Chełstowski , 1831-1832 ks. Wawrzyniec Kontowtt CRL (w)

1832-1849 proboszcz ks. Demetri CHEŁSTOWSKI
Wspomagali: 1848-1849 ks. Józef Tołwiński (w)
Po 1842 r. zabranie majątków kościelnych przez władze carskie prowadzi do zubożenia parafii
W 1848 r. na terenie parafii funkcjonuje kaplica w miejscowości Burdykowszczyzna.


W diecezji mińskiej 1848-1869 r.

1849-1864 w diecezji mińskiej
W 1849 r. wraz z dekanatem nowogródzkim, tutejsza parafia Horodyszcze, przechodzi do diecezji mińskiej.
W 1859 r. miało miejsce odnowienie gruntowne kościoła.

x1862-1864 proboszcz ks. Jakub KUCZAN
Wspomagał: 1863 ks. Julian Rutkowski (w)
W 1863 r. parafia Horodyszcze liczy 1.520 kat. Jest to czas powstania styczniowego i włączenia się mieszkańców parafii w walkę przeciw Rosji, powstało jakież podejrzenie o sprzyjanie tej sprawie przez miejscowych duchownych, skoro w 1864 r. doszło do aresztowanie proboszcza ks. J. Kuczana, i skazanie na zesłanie do Rosji.

1864-1869 cerkiew prawosławna
Pod nieobecność duchownego kościół zostaje zamknięty, i prawdopodobnie jeszcze w 1864 r. zabrany na cerkiew. Nie wiadomo dokładnie kiedy rozpoczęto tu nabożeństwa i w jakim czasie przeprowadzano remonty adaptacyjne, wiadomo tylko że od 1868 r. (19.03) jest to cerkiew światotroicka


W diecezji wileńskiej i mohylewskiej 1869-1917 r.

1869-1917 w cieniu cerkwi prawosławnej
W latach 1874-1876 r. nastąpiła przebudowa świątyni wg projektu Iwanowa, w kolejnych latach XIX

w. jest to cerkiew prawosławna, aż do 1916 r. kiedy doszło do zniszczenie budynku dawnego kościo-ła w czasie I wojny światowej. Świątynia stała chyba nieodbudowana, skoro krótko przed wkrocze-niem na te tereny Niemców rozpoczyna się wielka ewakuacja rodzin rosyjskich w głąb kraju, a pozostałe nie dysponowały środkami do podjęcia remontu


W diecezji mińskiej 1917-1925 r.

1917-1920 w diecezji mińskiej
Zaraz po zmianie sytuacji politycznej, ok. 1918 r. nastąpiła rewindykacja świątyni przez katolików, którzy podejmij też w 1919 r. r. remonty. Kościół zostaje w rękach katolików nawet w trudne lata wojny polsko bolszewickiej w 1919-1920 r., ale nie udało się odbudować zaplecza socjalnego, bo przybyły w te strony kapłan, z posługą proboszczowska przeniesie się do sąsiedniej parafii, a ten kościół potraktuje jako filialny.

1921-1922 proboszcz ks. Józef KURYŁOWICZ
W 1921 r. proboszcz mieszkał tu z powodu zniszczenia przy kościele parafialnym w Lipsku).
W 1922 r. to kaplica na terenie parafii Lipsk w dekanacie słonimskim w diecezji mińskiej.

1923-1924 proboszcz ks. Antoni GANICZ
Urząd pełnił w dniach 17.11.1923-27.05.1924 r., miejscowość liczyła ok. 300 osób, była to fila parafii Połoneczka.

1924-1925x proboszcz ks. Józef OLSZEWSKI
W 1925 r. to parafia w diecezji mińskiej w dekanacie nowogródzkim.


W diecezji pińskiej 1925-1989 r.

x1925-1939 proboszcz ks. Józef OLSZEWSKI
Od 1925 r. parafia w diecezji pińskiej, w 1930 r. podjęto się prac przy remoncie kościoła.
W 1930 r. przez jakiś czas (od III do VII.1930 r.) proboszcz opiekował się parafią Worończa.
W 1931 r. odbyła się wizytacja pasterska w parafii Horoszcze w czasie nawiedzania w dekanacie nowogródzkim, przeprowadzona przez bp. Zygmunta Łozińskiego.
W 1934 r. to parafia w dekanacie nowogródzkim, liczy 1.234 kat. , podobne dane w kolejnych

schematyzmach, ok. z lat 1937-1938 r., kiedy wynosi to 1.234 kat. Odpust parafialny w święto Matki Bożej Różańcowej.
W 1938 r. miała miejsce wizytacja pasterska odprawiana przez bp. Kazimierza Bukrabę, funkcjo-nował wtedy w parafii organizacje: Żywy Różaniec, Caritas i KSM . W 1939 r. schematyzm podawał liczebność parafii nadal jako 1.234 kat.

1939-1945x proboszcz ks. Stanisław RYŻKO
Od IX.1939 r. czas represji sowieckich, ok. w 1940 r. wywożenie rodzin polskich do Kazachstanu i na Syberie.
Od VI.1941 r. czas represji niemieckich, ok. karanie śmiercią za pomoc Żydom. W 1943 r. liczne rozstrzeliwania okolicznych duszpasterzy na terenie Nowogródczyzny doprowadzają do trudności duszpasterskich.
Po VII.1944 r. kolejny czas bezbożnej działalności władzy komunistycznej co wymusza liczne wy-jazdy rodzin polskich do PRL lub przesiedlenia w głąb ZSRR.

1946-1947x proboszcz ks. Andrzej ZGRYZA (ze Stołowicz)
W 1946 r. proboszcz mieszka w Stołowiczach i obsługuje oprócz swojej parafii jeszcze 5 kościołów, ok. Horodyszcze oceniana na 600 kat.
Po 1948 r. kościół nieczynny


Czas odrodzenia -1989-2016 r.

1989-1991 w odrodzonej diecezji pińskiej
W 1990 r. zwrot kościoła

1990-1991 proboszcz ks. Andrzej ZAJĄC
Parafia Horodyszcze

1991-1992 proboszcz o. Kazimierz WIELIKOSIELEC (OP)
W 1991 r. ks. proboszcz mieszka w Iszkołdzi, dojazdy w niedziele i w czasie pogrzebów, czasem ko-rzystano z posługi tzw. księży Gości.

1995-1999 w diecezji pińskiej
Posługę prowadzą XX. Werbiści z Baranowicz.

2000 proboszcz ks. Janusz BRZOZOWSKI (SVD)
Parafia w dekanacie baranowickim, obsługę prowadzą XX. Werbiści z Baranowicz.

2005-2008 w diecezji pińskiej
W 2005 r. to parafia w dekanacie baranowickim, diecezja pińska.

2015-2016 proboszcz ks. Konrad PATYKA (SVD)
W 2009 r. to parafia w dekanacie Baranowicze Zachodnie , w 2015 r. parafia w dekanacie Baranowic-kim

*
*
*
*