> ³ > >
.

-

:
Małe Soleczniki Šalčininkėliai Małyja Salečniki Shalchininkelyay Solechniki Shalchininkelyay

:
54 22'43.83"N, 25 22'50.78"E

. : |

 .    '

. ' (1834) . ' ©

 .

. ©