> > > ()
(). ³

() -

:
() () Poleski (Krystynów) Paleski (Kryscinava) Kristinovo Krystynow

:
52 17'35.01"N, 26 40'12.52"E

(). : |

 ().  ³

(). ³ (1905, 1980-) 1980- . ©

 ().

(). ©

. , , .
- . . ...