> ³ > ³ >
. 1-

: ,

W Mejszagole są dwa cmentarze stary i nowy tak określają miejscowi. Na starym między innymi jest pochowany Piotr Mokrzecki. Na nowym są groby żołnieży i ziemia z Katynia,Na tym cmentarzu jest już bardzo dużo nowych grobów.Tam leżą moi dziadkowie ,wujkowie ,a nazwisko Statkun jest mi znane z miejscowości Miedziuki tam mieszkali&...
Serdecznie witam Statkun'a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czy posiadasz spis nazwisk osob pochowanych na cmentarzu w Mejszagole? Jesli nie to moze wiesz gdzie takowy sie znajduje. Mnie chodzi o mojego dziadka Wladyslawa POLONISa. Nie mam zadnych wiadomosci na tetat jego zgonu i pochowku. Prawdopodobnie zmarl okolo 1907-10. Byl posiadaczem duzej ziemi w koloni Drawcze. Mysle ze pochowku dokonano w M...
a może by tak umieścić na stronie wszystkie nazwiska osób pochowanych na cmentarzu w Mejszagole?? Tak dla zachowania pamięci i rodzin które obecnie mieszkają w Polsce... ...
W 1967 r i do rozwalu CCCP w Mejszagolskiej Sr.Szkolebylo napisanuych 10 historyczno -krajeznawcych ksiąžek.Jedna z nich HISTORJA MEJSZAGOLY I JEJ OKOLIC.(Jest to cala Monografia).Tematyka: 1)Položenie geograficzne2)Relief i hidrografiaMejszagoly i jej okolic(rzeki i jeziora)jez.Korwienskie,Elniakumpie i Giejsiszskie,a rzeka Dukszta z jej doplywami i zbiornikami wodnymi w Mejszag...
Mejszagoła to nieduże miasteczko położone 23 km od Wilna, nad rzeczką Duksztą, dopływem Wilii. Nad brzegiem rzeczki widnieje malownicze grodzisko z XIII-XIV w. Gród ten w dawnej kulturze rolniczej (przed przyjęciem chrześcijaństwa) był siedzibą Wielkich Książąt Litewskich. W połowie XIV w. mieszkał w Mejszago...
Houwaltowie - ostatni właściciele


Wraz z wygaśnięciem dynastii Jagiellonów Mejszagoła żyła w odblasku swej dawnej świetności. Miejscowe dobra w XVII w. należały do Sapiehów, później - do Tyzenhauzów. W drugiej połowie XVIII w. stanowiły własność starostów wiłkomirs...
Parafialny stary cmentarz katolicki


Pierwsza wzmianka o istniejącym w Mejszagole cmentarzu pojawiła się w tekście Zygmunta III Wazy, w którym zatwierdził on 24 lipca 1589 fundacje kościelne.Na cmentarzu w stanie obecnym zachowały się nagrobki z końca XIX w.: Piotra Mokrzeckiego, Bolesława Szocika, Chryst...
Na przykościelnym cmentarzu znajdują się nagrobki księży proboszczów mejszagolskiego kościoła, a wśród nich ks. Leona Żebrowskiego i Lucjana Chaleckiego, prałatów kapituły wileńskiej. Na tym cmentarzu pochowani są także członkowie rodziny Houwaltów, ostatnich właścicieli mejszagolskiego pał...