> Минская область > Воложинский район > местечко Камень
Камень. Костёл Святых Апостолов Петра и Павла

Камень: комментарии, сообщения

Что посмотреть в Камени

Утраченное наследие

Pietraszkiewicz Józef to mój ojciec. Później mieszkał w Iwieńcu a w 1945 wyjechał z żoną oraz z swoim ojcem Janem Pietraszkiewiczem i z nami to jest Ryszardem i Mirosławem do Polski i zamieszkał we Włocławku. Zmarł 1.01.1997r. Nadal w Kamieniu w Iwieńciu i w Minsku mieszka wielu moich ciotecznych i stryjecznych rodzeńs...
Szukam informacji o rodzinie Wierzbowskich Kazimierz i Genowefa,którzy w latach 50 tych wyjechali z Kamienia pod Iwieńcem.Jestem ich wnukiem i chciałbym dowiedzieć się coś o moich przodkach.Dziadkach i pradziadkach.
Pozdrawiam....
Szanowni Państwo "Gazeta Świateczna" nr 1279 z dnia 26.06(09.07) 1905 r. informowała o wizytacji parafii kamienieckiej ks. arcybiskupa hr Jerzego Szembeka (kościoły w Iwieńcu były zamknięte i przerobione na cerkwie prawosławne)

Z parafii Kamieńskiej pod Rubieżewiczami, w guberni mińskiej, piszą do nas:

Dziwna rzecz, ...
Jak informowało "Życie Nowogródzkie” z dnia 26 II 1928, w dniu 8.02.1928 odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Straży Pożarnej w Kamieniu gm. Iwienieckiej.

Do zarządu weszli panowie:
Reut Michał,
Lipnicki Kazimierz,
Draganowicz Feliks,
Wysocki Mikołaj,
Pietraszkiewicz Józef,
Jastrzębski Stefan,
Roman ...
W książce "Kartka z dziejów Kościół Katolicki w Rosyi - Biskupstwo mińskie" wyd.Kraków 1889r. czytamy:

Dekanat miński w powiecie.

Kamień, starodawna nędzna mieścina w zachodniej stronie powiatu mińskiego nad rzeczką Kamionką, przy drodze idącej z Iwieńca do Nalibok. Kościół farny, pie...
A kto był proboszczem w 1735 r. (czy jest ślad na metryce)? może pleban ks. Kacper Szczepkowski ??...
В этом костеле был крещен мой прадед Михаил Павлович Керножицкий и его братья.в 1735г....
W 1901 r., w kościele p.w. św.św. Piotra i Pawła ochrzczono Emilię Adamowicz z Pohorełki k. Iwieńca - parafia Kamień. Po zbudowaniu kościoła p.w. św. Aleksego w Iwieńcu, wioska Pohorełka należała do parafii iwienieckiej. W budowie kościoła św. Aleksego brał udział dziadek Emilii, Bronisł...