> obwód miński > rejon nieświeski > miasto Nieśwież > Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)
Nieśwież. Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)
Nieśwież. Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów)

Nieśwież - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów) - zdjęcia

Albumy zdjęć

 - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów). Klasztor bernardynów na obrazie G. Lajbowicza z lat 50 XVIII w

Klasztor bernardynów na obrazie G. Lajbowicza z lat 50 XVIII w

 - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów). Wieża klasztoru bernardynów z grawiury T. Makowskiego (XVIII w)

Wieża klasztoru bernardynów z grawiury T. Makowskiego (XVIII w)

 - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów). Klasztor bernardynów (4) na schematycznym planie Nieświeża z XVIII w

Klasztor bernardynów (4) na schematycznym planie Nieświeża z XVIII w

 - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów). Plan cerkwi przebudowanej z kościoła (rekonstrukcja z 1911 r)

Plan cerkwi przebudowanej z kościoła (rekonstrukcja z 1911 r)

 - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów). Nieśwież na obrazie N. Ordy (od lewej: fara, kościół bernardynów, pałac Radziwiłłów)

Nieśwież na obrazie N. Ordy (od lewej: fara, kościół bernardynów, pałac Radziwiłłów)

 - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów). Nieśwież na obrazie N. Ordy (od lewej: fara, kościół bernardynów)

Nieśwież na obrazie N. Ordy (od lewej: fara, kościół bernardynów)

 - Kościół Św. Katarzyny (Bernardynów). Kompleks mieszkalny klasztoru. Widok od strony kościoła farnego (2005 r)

Kompleks mieszkalny klasztoru. Widok od strony kościoła farnego (2005 r)Foto © .