> obwód witebski > rejon sienneński
Wiejno. Cerkiew Opieki Matki Boskiej

rejon sienneński - zabytki i pomniki

rejon sienneński: Albumy. Nowe zdjęcia

wieś Płamia (Bielica Stara) - Zespół dworsko-parkowy Świackich Zespół dworsko-parkowy Świackich

wieś Płamia (Bielica Stara) Zdjęcia dodał(a) Dehty

miasteczko Bohuszewsk - W miasteczku W miasteczku

miasteczko Bohuszewsk Zdjęcia dodał(a) Dehty

miasteczko Bohuszewsk - Cmentarz żydowski Cmentarz żydowski

miasteczko Bohuszewsk Zdjęcia dodał(a) Dehty

miasto Sienno -  Mieszkańcy Sienno na starych fotografiach Mieszkańcy Sienno na starych fotografiach

miasto Sienno Zdjęcia dodał(a) Павал Каралёў

wieś Buj - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Buj Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Płamia (Bielica Stara) - Dwór gospodarczy Świackich Dwór gospodarczy Świackich

wieś Płamia (Bielica Stara) Zdjęcia dodał(a) Андрэй Кузьмін

wieś Biała Lipa - Dwór gospodarczy Dwór gospodarczy

wieś Biała Lipa Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Pohrebionka - Stacja pocztowa Stacja pocztowa

wieś Pohrebionka Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Ozierzeck Wielki -  Budynek gospodarczy Budynek gospodarczy

wieś Ozierzeck Wielki Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Simonówka (Konstantynowo) - Krajobrazy Krajobrazy

wieś Simonówka (Konstantynowo) Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Zastodole - Kościół (ruiny) Kościół (ruiny)

wieś Zastodole Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

wieś Obol - Cerkiew Zaśnięcia NMP Cerkiew Zaśnięcia NMP

wieś Obol Zdjęcia dodał(a) Алексей Капчиков

Utracone spuścizna | zdjęcia

miasto Sienno - Kościół Św. Trójcy i klasztor Dominikanów Kościół Św. Trójcy i klasztor Dominikanów

miasto Sienno Zdjęcia dodał(a) Тихий Дмитрий

wieś Wiejno - Cerkiew Opieki Matki Boskiej Cerkiew Opieki Matki Boskiej

wieś Wiejno Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

miasto Sienno - Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy

miasto Sienno Zdjęcia dodał(a) К. Шастоўскі

Wiadomości

Где можно найти информацию о метрич.книгах костёла за 1918-1930гг....
Prawdopodobnie jest to kościół p.w. Św. Kazimierza, filia parafii Obolce, miejscowość podawana była wtedy jako Rasna; duszpasterzami byli tu m.in.: ok. 1900 - ks. Piotr Karpowicz, ok. 1910 - ks. Dominik Latuk, 1923-1927 - ks. Mikołaj Kancewicz;...
Proboszczem w Siennie jest ks. Gienadij Lewkow.Pochodzi on z polskiej rodziny z parafii Widze,przedwojenny powiat Brasław.Posiada on obywatelstwo białoruskie, dobrze jednak mówi po polsku. W Siennie nabożeństwa odprawiane są w skromnej drewnianej kaplicy,właściwie szopce - takiej"Betlejemce". Wiernych jest mało, żyje On bardzo skromnie. Może F...
Sienno (Сянно) – parafia p.w. Świętej Trójcy
Wstęp
Starożytne miasteczko Sienno uległo zniszczeniu w 1535 r., później znajdowało się we władaniu możnych rodzin [Zmitruka Sapiehy, Korsaków, Scjatkiewiczów, Kopy, Wyszyńskich] w tym pierwszym okresie istniała tu zapewne cerkiew prawosławna.
Na temat ko"...
Касцел у Застадолле. Гэты помнiк з’яуляецца адзiным каменным архiтэктурным збудаваннем культавага дойлiдства каталiцкай канфесii на Сенненшчыне. Другi, больш значны i багацейшы у Сянно, быу знiшчаны у 1962 годзе.

Будынак касцела у весцы Застадолле па сучасны час не вядомы даследчыкам i мастацтвазнауцам архiтэктуры Беларусi – звесткi аб iм адсутнiчаюць у мастацтвазнаучай лiтаратуры. Вядома т...
Где можно найти информацию о метрич.книгах костёла за 1900-1918гг. ...