> obwód homelski > rejon wietkowski
Chalcz. W miasteczku

rejon wietkowski w zdjęciach