> obwód homelski > rejon wietkowski
.

rejon wietkowski w zdjęciach