> obwód witebski > rejon uszacki
Sieliszcze. Kopce

rejon uszacki w zdjęciach