> obwód witebski > rejon szumiliński
Obol. Zespół dworsko-parkowy

rejon szumiliński w zdjęciach