> obwód mohylewski > rejon sławogradzki
.

rejon sławogradzki w zdjęciach