> obwód mohylewski > rejon sławogradzki
Sławhorod (Propojsk). Park dworski Holicyna

rejon sławogradzki w zdjęciach