> obwód witebski > rejon połocki
Połock. Cerkiew Św. Sofii

rejon połocki w zdjęciach