> obwód homelski > rejon mozyrski
Mozyrz. Budynek dawnego gimnazjum

rejon mozyrski w zdjęciach