> obwód miński > rejon miadziołski
Zanarocz. Cerkiew

rejon miadziołski w zdjęciach