> województwo podlaskie > powiat łomżyński
Łomża. Cmentarz ewangelicko-augsburski

powiat łomżyński w zdjęciach